1. PRETHODNI UVJETI:

1.1. Dolje navedeni Opći uvjeti prodaje reguliraju prodaju, ponude, reklamacije, isporuke i plaćanja za proizvode koje prodaje Combat Arena ,obrt za trgovinu i usluge (u daljnjem tekstu samo PATRIOT.HR).

1.2. Ovi Uvjeti su u skladu s portugalskim zakonodavstvom na snazi ​​i primjenjuju se na sve vrste prodaje koje obavlja PATRIOT.HR.

1.3. Pojam Proizvodi također uključuje Usluge koje pruža PATRIOT.HR, gdje je primjenjivo.

1.4. Izraz "Kupac" označava svakog kupca/potencijalnog kupca koji izražava namjeru kupnje od PATRIOT.HR.

1.5. Sve promjene ovih Uvjeta bit će valjane samo ako su pisanim putem dogovorene između Kupca i PATRIOT.HR.

1.6. Kupac potvrđuje i prihvaća ove Opće uvjete prodaje, budući da posjeduje kopiju.

2. NARUDŽBE:

2.1. Poželjno je da Kupac narudžbu izvrši u pisanom obliku putem e-pošte (info@patriot.hr) ili, alternativno, može se izvršiti usmeno telefonom (+385 98 765 998) ili izravno bilo kojem od PATRIOT.HR Menadžeru kupaca. Narudžbe se mogu izvršiti bilo kojim radnim danom u tjednu, od 9 do 13 sati i od 14 do 17:30 sati.

2.2. Narudžbe koje izda Kupac smatraju se automatski formaliziranim/obradenim/prihvaćenima ako nema informacija o suprotnom u pisanom obliku od strane Zamjenika. PATRIOT.HR reklama. Nakon što PATRIOT.HR obradi narudžbu, Kupac je može otkazati samo sporazumno.

2.3. Kupac prilikom narudžbe mora naznačiti da li namjerava preuzeti narudžbu u prostorijama PATRIOT.HR. U suprotnom, PATRIOT.HR zadržava pravo izdavanja kao što je navedeno u točki 5.

2.4. PATRIOT.HR zadržava pravo ne obraditi narudžbu Kupca ako financijska situacija Kupca nije propisno riješena ili ako nije moguće nastaviti s njegovom pravilnom naplatom.

2.5. Sve narudžbe poslane kod PATRIOT.HR podliježu komercijalnim uvjetima koji su na snazi ​​u tvrtki u trenutku slanja.

2.6. Nove narudžbe bit će prihvaćene samo ako je tekući račun Kupca pravilno podmiren.

2.7. Uzorci proizvoda koji se šalju na zahtjev Kupca, ako se ne vrate kako je opisano u točki 8.2, naplaćuju se po cijeni tekuće tablice (po jedinici/referenci).

3. PRILAGOĐENI/PROIZVOĐENI PROIZVODI (sa specifičnim karakteristikama Kupca):

3.1. Minimalna količina narudžbe za proizvode po narudžbi/izrađene po mjeri ovisi o referenci namjeravanog proizvoda.

3.2. Za prilagođene ispisne poslove koji se rade prvi put ili za promjene već izvršenih poslova, po prikazanoj cijeni, postoji trošak koji je povezan s procesom otvaranja okvira/klišeja.

3.3. Slike/klišeji su vlasništvo PATRIOT.HR i ne podliježu prodaji.

3.4. PATRIOT.HR ne jamči, u tisku, točan ton boja kad god se traže određene boje (odnosno pantone), s razlikama u tonovima između konačnog modela koji je odobrio Kupac i tiskanog Proizvoda.

3.5. Kupac ne podliježe povratu ove vrste proizvoda iz razloga izvan odgovornosti PATRIOT.HR (vidi točku 8).

4. ZAHTJEVI ZA TEHNIČKU POMOĆ:

4.1. PATRIOT.HR pruža tehničku pomoć za sve proizvode koje prodaje, a Kupac tu uslugu mora zatražiti na iste adrese navedene u točki 2.1.

4.2. PATRIOT.HR ne pruža nikakvu pomoć izvan Jamstva bez prethodnog predstavljanja i odobrenja proračuna.

4.3. Ako je potrebno intervenirati na proizvodu kako bi se izvršila ponuda za njegov popravak, PATRIOT.HR zadržava pravo naplatiti Kupcu troškove rada koji su svojstveni toj ponudi, čak i ako Kupac odluči ne nastaviti s popravkom.

4.4. Nakon pružanja pomoći od strane PATRIOT.HR, Kupac ima rok od maksimalno 3 mjeseca za preuzimanje proizvoda. Po isteku tog razdoblja, PATRIOT.HR zadržava pravo ne jamčiti izostanak bilo kakve štete, te može nastaviti slati istu na adresu Kupca, bez prethodne obavijesti.

5. VRIJEME ISPORUKE / POŠILJKE:

5.1. Vrijeme isporuke koje prevladava navedeno je od strane PATRIOT.HR u ponudi/fakturi i može varirati ovisno o referenci proizvoda.

5.2. Rok isporuke može se produžiti kad god, iz razloga izvan odgovornosti PATRIOT.HR, nije moguće poštivati ​​ga, jer ta činjenica ne dovodi do bilo kakve naknade.

5.3. U slučaju proizvoda za ispis, rokovi isporuke također mogu biti uvjetovani isporukom, od strane Kupca, konačnog umjetničkog djela u digitalnom formatu pretvorenog u krivulje (primjer kompatibilnih datoteka: .cdr; .ai; .pdf; .fh10 ili . eps) i odobrenje konačnih maketa ili tiskanih uzoraka (gdje je primjenjivo).

5.4. PATRIOT.HR zadržava pravo isporuke prekomjernih ili manjkavih količina naručenih za 5% putem reference.

5.5. Za narudžbe veće od 250 eura (PDV nije uključen) za kontinentalna Hrvatska, troškove dostave snosi PATRIOT.HR, osim u iznimkama u kojima je trošak povezan s dostavom/prijevozom naveden u ponudi/fakturi.

5.6. Kod narudžbi koje se šalju na preuzimanje, Kupac je unaprijed obaviješten o datumu otpreme.

5.7. Kada se pošiljka vrši u ime Kupca, PATRIOT.HR zadržava pravo naplatiti sve troškove dodatnog pakiranja radi zaštite robe tijekom transporta.

5.8. Ako dođe do ponavljanja prijevoza, na odgovornost Kupca (zatvorene instalacije, odbijanje narudžbe, netočna adresa, promjena mjesta isporuke, neplaćanje ili drugo), bez prethodnog dogovora, PATRIOT.HR zadržava pravo terećenja Kupac za inherentne troškove.

5.9. Po primitku narudžbe, Kupac mora, prije potpisivanja Vodiča za isporuku prijevoznika, fizički provjeriti broj primljenih paketa u odnosu na one navedene u Vodiču i stanje kutija/paketa. U slučaju bilo kakve abnormalnosti, odnosno kršenja/otvaranja paketa, Kupac ga mora navesti/registrirati u Vodiču, s datumom i inicijalima osobe odgovorne za njihov prijem.

6. CIJENE I UVJETI PLAĆANJA:

6.1. Na cijene prikazane u PATRIOT.HR tablicama dodaje se PDV po trenutnoj stopi.

6.2. Cijene navedene u ponudama/prijedlozima koje šalje PATRIOT.HR uključuju PDV koji je na snazi ​​na datum slanja ponuda/fakture. PATRIOT.HR zadržava pravo izmjene ovih iznosa na dan fakturiranja ako postoje ažuriranja stopa PDV-a na snazi.

6.3. Tijekom valjanosti dostavljenog proračuna, ako se otkrije bilo kakva računska pogreška, PATRIOT.HR zadržava pravo ispraviti ili poništiti odgovarajući proračun.

6.4. Uvjete predstavljene u ponudama/prijedlozima PATRIOT.HR jamči samo ako je narudžba poslana prije datuma isteka

proračun/prijedlog. Nakon tog datuma, PATRIOT.HR zadržava pravo izmjene istih.

6.5. PATRIOT.HR savjetuje Kupca da unaprijed zatraži proračun/prijedlog prije podnošenja narudžbe, na gore navedene adrese.

6.6. Kupac se obvezuje poštivati ​​sve uvjete plaćanja spomenute u odgovarajućim proračunima/prijedlozima nakon dodjele.

6.7. Ako je vrijednost narudžbe plaćena bankovnim čekom, smatra se potpuno podmirenom tek nakon naplate čeka.

6.8. Neplaćanje računa na datum dospijeća zadržava PATRIOT.HR zakonsko pravo da obračuna kamatu po stopi od 5% na dospjeli iznos.

7. NAČINI PLAĆANJA:

7.1. Ako Kupac odluči izvršiti plaćanje bankovnom uplatom, mora se izdati na “Combat Arena ,obrt za trgovinu I usluge” Alternativno, možete se odlučiti za bankovni prijenos, snositi bilo koju vrstu troškova svojstvenih ovom obliku plaćanja, slanjem dokaza o prijenosu PATRIOT.HR (po mogućnosti e-poštom).

7.2. Podaci o bankovnom prijenosu:

7.3. BPI > IBAN:

8. POVRATI/ŽALBE:

8.1. Reklamacije i/ili povrate za zamjenu ili povrat proizvoda PATRIOT.HR će prihvatiti samo ako se podnose u pisanom obliku, ili e-pošte (info@patriot.hr ), u roku od maksimalno 5 NAREDNIH DANA od datuma datuma isporuke odgovarajućih proizvoda. Nakon tog razdoblja, Narudžba se smatra prihvaćenom za predviđene svrhe.

8.2. PATRIOT.HR nije odgovoran za bilo kakvu štetu i/ili nedostatke Proizvoda uzrokovane djelima nemara od strane Kupca i/ili zlouporabom istih u odnosu na ono što je navedeno u Katalogu, Uputama za upotrebu i/ili Uvjetima/Jamstvu Certifikati su na snazi ​​i dostupni Kupcu.

8.3. PATRIOT.HR zadržava pravo ne prihvatiti reklamacije/povrate proizvoda bez prethodne obavijesti, kao što je gore navedeno, i koji nisu u skladu s istim uvjetima usklađenosti na dan isporuke Kupcu (odnosno proizvodi koji su pretrpjeli bilo koju vrstu korištenja, transformacija, oštećenje i/ili nedostatak originalnog pakiranja/pribor/dodaci).

8.4. Uzorci koje PATRIOT.HR nudi Kupcu su po prirodi ponude i ne mogu se smatrati predmetom povrata.

8.5. Povrat zatraženih proizvoda je obavezan i odgovornost je Kupca, a mora biti popraćen odgovarajućom povratnom napomenom (s upućivanjem na broj računa) u prethodno navedenom roku.

8.6. U slučajevima kada razlog za zahtjev/povrat nije isključiva odgovornost PATRIOT.HR, sve troškove povezane s povratom snosi Kupac.

8.7. Ako je razlog za povrat isključivo zbog neprihvaćanja proizvoda od strane Kupca (povlačenje/otkazivanje kupnje), PATRIOT.HR može odlučiti naplatiti Kupcu 10% od ukupnog iznosa fakturisanja.

8.8. PATRIOT.HR također zadržava pravo ne prihvatiti nikakav povrat zbog povlačenja narudžbe od strane Kupca u slučajevima proizvoda proizvedenih/prodajnih posebno za Kupca i koji nisu uključeni u sustav zaliha koji je na snazi ​​u PATRIOT.HR.

9. REZERVA VLASNIŠTVA:

9.1. Proizvodi koji se isporučuju Kupcu vlasništvo su PATRIOT.HR dok se ne potvrdi njihova potpuna naplata,.

10. NADLEŽNOST:

10.1. U slučaju neslaganja i/ili spora između PATRIOT.HR i Kupca, prevladavaju pretpostavke navedene u ovim Općim uvjetima prodaje i dogovoreno je da je jedini nadležan sud okruga Požega (Požeško-slavonska županija , Hrvatska), uz izričito odricanje od bilo kojeg drugog.